Status: Trwająca

Czas serwera: 24.02.2024 23:53

Karta DSZ #MK/A/2023/21638
Potraviny pre ŠJ MŠ bez PS na rok 2024

Informacje

ID zamówienia
47984
Nazwa zamówienia
Potraviny pre ŠJ MŠ bez PS na rok 2024
Numer zamówienia
MK/A/2023/21638
Numer ogłoszenia BZP
33986 - MUT
Numer ogłoszenia EU
2023/S 198-620253
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
1 500 000,00 EUR
Główny CPV
15800000-6 - Różne produkty spożywcze
Uzupełniające CPV
15500000-3 - Produkty mleczarskie
15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie
15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
03220000-9 - Warzywa, owoce i orzechy
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Specyfikacja warunków zamówienia

Zabezpečenie dodania potravín pre deti v materských školách bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice v parametroch a množstve podľa špecifikácie predmetu zákazky

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
13.11.2023 08:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí - v zriadenom DNS
27.11.2024 23:59:59

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Mesto Košice
Adres
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Katarína Chovanová
katarina.chovanova@kosice.sk
+421 556419236

Dokumenty

1. Kategória: Základné potraviny, mrazené potraviny, vajcia

Status
Trwająca
Główny CPV
15800000-6 - Różne produkty spożywcze
Uzupełniające CPV
03142500-3 - Jaja
15221000-3 - Ryby mrożone
15330000-0 - Przetworzone owoce i warzywa

2. Kategória: Mlieko a mliečne výrobky

Status
Trwająca
Główny CPV
15500000-3 - Produkty mleczarskie

3. Kategória: Chlieb a pekárenské výrobky

Status
Trwająca
Główny CPV
15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

4. Kategória: Mäso a mäsové výrobky

Status
Trwająca
Główny CPV
15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

5. Kategória: Zelenina, ovocie, orechy a bylinky

Status
Trwająca
Główny CPV
03220000-9 - Warzywa, owoce i orzechy
Uzupełniające CPV
15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty
15872300-4 - Zioła

Oferty