Status: Trwająca

Czas serwera: 21.07.2024 06:55

Karta zamówienia #MK/A/2023/21638-200
Zelenina, ovocie, orechy a bylinky pre ŠJ MŠ Azovská 1 Košice

Informacje

ID zamówienia
57175
Nazwa zamówienia
Zelenina, ovocie, orechy a bylinky pre ŠJ MŠ Azovská 1 Košice
Kategoria DSZ
5. Kategória: Zelenina, ovocie, orechy a bylinky
Numer zamówienia
MK/A/2023/21638-200
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej
Szacunkowa wartość zamówienia
6 000,00 EUR
Główny CPV
03220000-9 - Warzywa, owoce i orzechy
Uzupełniające CPV
15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty
15872300-4 - Zioła
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Specyfikacja warunków zamówienia

Zabezpečenie dodania potravín pre deti v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice v parametroch a množstve podľa špecifikácie predmetu zákazky

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
23.06.2024 00:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Mesto Košice
Adres
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mária Vašková
azovska1@centrum.sk
+421 907900150

Dokumenty