Status: Zakończona

Czas serwera: 03.03.2024 15:47

Karta zamówienia #SPU-CH-3-123
Amb a 1 ELISA 2.0_d pre projekt VEGA_13.10.2023

To zamówienie jest częścią DSZ #SPU-CH-3 Chemikálie a chemické výrobky

Informacje

ID zamówienia
48254
Nazwa zamówienia
Amb a 1 ELISA 2.0_d pre projekt VEGA_13.10.2023
Numer zamówienia
SPU-CH-3-123
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
24000000-4 - Produkty chemiczne
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodanie Amb a 1 ELISA 2.0_d pre projekt VEGA podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č.1 SP.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
23.10.2023 09:00:00 (Online otwarcie ofert)
Planowane otwarcie ofert
23.10.2023 09:15:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Adres
Tr. A. Hlinku 2
Nitra
949 76, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
JUDr. Alžbeta Kentošová
alzbeta.kentosova@uniag.sk
+421 376415755

Dokumenty