Status: Trwająca

Czas serwera: 03.03.2024 03:33

Karta zamówienia #DNS 1/2019-065
Náhradné diely pre autobusy A11_2023

Informacje

ID zamówienia
48258
Nazwa zamówienia
Náhradné diely pre autobusy A11_2023
Numer zamówienia
DNS 1/2019-065
Numer ogłoszenia BZP
27508 – MUT
Numer ogłoszenia EU
2019/S 200-487195
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej
Szacunkowa wartość zamówienia
106 148,80 EUR
Główny CPV
34300000-0 - Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Náhradné diely pre autobusy

Žiadame nové náhradné diely a fabricky repasované originálne náhradné diely vyrobené výrobcom vozidiel alebo tiež dodávateľmi výrobcu alebo ekvivalentné náhradné diely rovnocenné originálu, vyrobené akýmkoľvek podnikom ktorý preukáže, že kvalita náhradných dielov zodpovedá kvalite dielov použitých pri montáži vozidla. Rovnocenné náhradné diely budú akceptované len ak sú homologované alebo im bolo vystavené osvedčenie o rovnocennosti s originálnym náhradným dielom.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
24.10.2023 13:00:00
Planowane otwarcie ofert
24.10.2023 13:15:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adres
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Vladimír Pokojný
pokojny.vladimir@dpb.sk
+421 259501268

Dokumenty