Status: Trwająca

Czas serwera: 02.10.2023 23:54

Karta DSZ #DNS 1/2019
Nákup náhradných dielov pre autobusy mestskej hromadnej dopravy

Informacje

ID zamówienia
5212
Nazwa zamówienia
Nákup náhradných dielov pre autobusy mestskej hromadnej dopravy
Numer zamówienia
DNS 1/2019
Numer ogłoszenia EU
2019/S 200-487195
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
17 580 000,00 EUR
Główny CPV
34300000-0 - Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich
Uzupełniające CPV
34900000-6 - Różny sprzęt transportowy i części zapasowe
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákaziek zadávaných v DNS je najmä dodávka vybraného sortimentu náhradných dielov na nasledovné typy vozidiel v portfóliu obstarávateľskej organizácie: SOR NS 12 Electric SOR EBN8 SOR NB 12 City SOR NB 18 City SOR B 9,5 SOR BN 9,5 SOR BN 10,5 SOR C 10,5 Mercedes-Benz CapaCity Iveco UrbanWay 10,5M Iveco UrbanWay 12M Iveco Daily Irisbus Citelis 12M Irisbus Crossway LE 12M Solaris Urbino 10 Solaris Urbino 8,6 Solaris Urbino 18 Solaris Urbino 15 CNG Karosa B 741 Tedom C 12 G , ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktoré sú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny 343 (Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov) a skupiny 349 (Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely) uvedenej v Spoločnom slovníku obstarávania (CPV). Bližšie informácie o povahe predpokladaných nákupov sú uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Komentarz

Obstarávateľská organizácia predpokladá zadávanie konkrétnych zákaziek v rámci DNS v dopredu neurčitých, nepravidelných intervaloch, ktoré budú závisieť od aktuálnych potrieb obstarávateľskej organizácie. Objem konkrétnych zákaziek zadávaných v rámci DNS predpokladá obstarávateľská organizácia v rôznom rozsahu podľa aktuálnej potreby v každej konkrétnej zadávanej zákazke v rámci DNS. Tovary budú dodávané v rozsahu a v závislosti od potrieb obstarávateľskej organizácie, podľa podrobného opisu v každej konkrétnej zákazke. Dodávateľ sa zaväzuje, že bude pri plnení predmetu zákazky dodržiavať platnú legislatívu Slovenskej republiky a Európskej únie.

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
14.11.2019 09:00:00
Termín trvania vytvoreného a zriadeného DNS/obdobie na priebežné zaradenie do zriadeného DNS
16.10.2023 23:59:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adres
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Kristína Juhaszová
juhaszova.kristina@dpb.sk
+421 259501428

Dokumenty

Oferty