Status: Anulowana

Czas serwera: 03.03.2024 02:49

Karta zamówienia #DNS 1/2020-021
Koľaje, koľajové výhybky, výmeny, križovatky, výhybkové systémy K06_2023

Informacje

ID zamówienia
49242
Nazwa zamówienia
Koľaje, koľajové výhybky, výmeny, križovatky, výhybkové systémy K06_2023
Numer zamówienia
DNS 1/2020-021
Numer ogłoszenia BZP
21778 -MUT
Numer ogłoszenia EU
2020/S 110-268074
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
2 100,00 EUR
Główny CPV
34946220-8 - Iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

dodanie nového komponentu určeného v technickej špecifikácii.
Bližšia špecifikácia konkrétneho náhradného dielu je uvedená v prílohe č. 1 výzvy na predloženie ponuky – Špecifikácia predmetu zákazky.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
23.11.2023 17:00:00
Planowane otwarcie ofert
23.11.2023 17:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adres
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Ing. Lucia Cencerová
cencerova.lucia@dpb.sk
+421 111

Dokumenty