Status: Trwająca

Czas serwera: 26.09.2023 13:47

Karta DSZ #DNS 1/2020
Koľaje, koľajové výhybky, výmeny, križovatky, vyhybkové systémy

Informacje

ID zamówienia
7625
Nazwa zamówienia
Koľaje, koľajové výhybky, výmeny, križovatky, vyhybkové systémy
Numer zamówienia
DNS 1/2020
Numer ogłoszenia EU
2020/S 110-268074
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
6 108 311,00 EUR
Główny CPV
34946220-8 - Iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom dynamického nákupného systému je najmä dodávka vybraného sortimentu koľajových výhybiek, výmen,
križovatiek a výhybkových systémov, ktoré bude obstarávateľská organizácia presnejšie špecifikovať pri každej
vyhlásenej konkrétnej zákazke s použitím DNS na základe Výzvy na predkladanie ponúk .

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
06.07.2020 10:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
06.07.2020 10:30:00
Termín trvania vytvoreného a zriadeného DNS/obdobie na priebežné zaradenie do zriadeného DNS
09.06.2023 09:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adres
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Kristína Juhaszová
juhaszova.kristina@dpb.sk
+421 259501428

Dokumenty

Oferty