Status: Zakończona

Czas serwera: 01.03.2024 05:09

Karta zamówienia #MAR 17/2021-025
Živé kvety 3 2023

Informacje

ID zamówienia
49439
Nazwa zamówienia
Živé kvety 3 2023
Kategoria DSZ
1. Živé rezané kvety v kvalite A1
Numer zamówienia
MAR 17/2021-025
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy, Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia
97 640,00 EUR
Główny CPV
03121200-7 - Kwiaty cięte
Uzupełniające CPV
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Dodanie živých rezaných kvetov na obdobie 6 mesiacov 2023/2024.

Požiadavky:
1. Kvalita živých kvetov A1 – bez poškodenia , čerstvé,
2. Preprava - živé kvety musia byť prepravované v chladiacom aute, uskladnené tak, aby sa počas prepravy nemohli poškodiť, kvety ktoré to vyžadujú musia byť umiestnené v nádobe s vodou, dodávateľ by mal mať označenie Fair Trade,
3. Dodanie v termínoch: 4 x týždenne ,
4. Umožňuje sa predloženie ekvivalentu s presným označením parametrov, názvu tovaru a balenia. Minimálne požiadavky na kvalitu ekvivalentu sú dané popisom položky v prílohe č.2
( pestovateľ, počet pukov, rozmery....), presné označenie pestovateľa a obchodný názov kvetu slúžia iba na označenie minimálnych kvalitatívnych parametrov.

Verejný obstarávateľ navrhuje skrátené konanie na predkladanie ponúk, ak uvedený termín niektorému z uchádzačov nevyhovuje, môže prostredníctvom komunikácie požiadať o predĺženie termínu na predkladanie ponúk.

Verejný obstarávateľ požaduje zafixovanie jednotkových cien na celé obdobie a objem zákazky. Jednotkové ceny budú NEMENNÉ .

Cena

bez VAT

Komentarz

Objednávka/objednávky s VOP

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
24.11.2023 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
24.11.2023 10:15:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adres
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty

Rezané kvety kategória 1

Status
Zakończona
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
97 640,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
03121200-7 - Kwiaty cięte
Uzupełniające CPV
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy