Status: Trwająca

Czas serwera: 25.07.2024 11:31

Karta zamówienia #1_2023
Oprava místních komunikací Na Kopci v obci Kravsko – další etapa

Informacje

ID zamówienia
49840
Nazwa zamówienia
Oprava místních komunikací Na Kopci v obci Kravsko – další etapa
Numer zamówienia
1_2023
Rodzaj procedury
Podlimitní režim
Tryb zamówienia publicznego
Zjednodušené podlimitní řízení
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
9 146 498,27 Kč
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Przedmiot zamówienia

Oprava místních komunikací Na Kopci v obci Kravsko – další etapa

Specyfikacja warunków zamówienia

Předmětem plnění veřejné zakázky je obnova místních komunikací v intravilánu obce Kravsko včetně zpevněných ploch. Oprava komunikací proběhne ve stávajících šířkách. V místech, kde je vozovka úzká a je možnost ji rozšířit, bude rozšířena s ohledem na stísněné poměry ve stávající zástavbě. Místní komunikace budou lemovány obrubami. Předmětná akce zahrnuje celkem čtyři místní komunikace – MK1 délky 171 m, MK2 délky 127 m, MK3 délky 107 m a MK4 délky 56 m. Součástí projektové dokumentace byla i část komunikace MK4 kde proběhlo připojení odvodňovacího žlabu, a to je vedeno jako předchozí etapa.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Lhůta pro podání nabídek
11.12.2023 11:00:00
Planowane otwarcie ofert
11.12.2023 11:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
OPTIMAL Consulting s.r.o.
Adres
Podmolí 23
Podmolí
669 02, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Kateřina Kloudová
kloudova@optimalconsulting.cz
+420 727959082

Dokumenty