Status: Trwająca

Czas serwera: 12.04.2024 23:30

Karta zamówienia #PA/10/KA/2023
,,Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych AC 11 i AC 8”

Informacje

ID zamówienia
49872
Nazwa zamówienia
,,Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych AC 11 i AC 8”
Numer zamówienia
PA/10/KA/2023
Numer ogłoszenia BZP
2023/BZP 00511660/01
Rodzaj procedury
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
45233140-2 - Roboty drogowe
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

,,Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych AC 11 i AC 8”

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Termin składania Oferet
04.12.2023 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
04.12.2023 11:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o.
Adres
Batorego 24
Andrychów
34-120, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Adam Kłodowski
zamowienia@zgk.andrychow.pl
+48 602178933

Dokumenty