Status: Trwająca

Czas serwera: 15.06.2024 19:35

Karta zamówienia #50151
Zvýšenie technickej vybavenosti spoločnosti ANTAL s.r.o.

Informacje

ID zamówienia
50151
Nazwa zamówienia
Zvýšenie technickej vybavenosti spoločnosti ANTAL s.r.o.
Numer zamówienia
50151
Rodzaj procedury
Prieskum trhu
Tryb zamówienia publicznego
Prieskum trhu
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
354 285,00 EUR
Główny CPV
16000000-5 - Maszyny rolnicze
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je obstaranie poľnohospodárskych strojov, a to kompaktora, zametača, rotavátora, traktorového prívesu, ťahaného postrekovača, pluhu, plečky a sejačky v zmysle obstarávateľom vymedzenej technickej špecifikácie. Technická špecifikácia tvorí prílohu 1 výzvy na predkladanie ponúk. Požadované technické parametre sú uvedené na osobitných hárkoch.

Obstarávateľ podrobným opisom predmetu zákazky stanovil minimálne požiadavky, ktoré požaduje dodržať pre predmet zákazky.

Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
20.12.2023 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
20.12.2023 09:15:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
ANTAL s.r.o.
Adres
Alexandra Pénteka 1955/76
Tornaľa
982 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Szabolcs Antal
info@zahradnictvoantal.sk
+421 0907765665

Dokumenty

1. časť - Obstaranie kompaktora

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
45 076,67 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
16000000-5 - Maszyny rolnicze
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

2. časť - Obstaranie zametača

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
6 632,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
16000000-5 - Maszyny rolnicze
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

3. časť - Obstaranie rotavátora

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
7 795,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
16000000-5 - Maszyny rolnicze
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

4. časť - Obstaranie traktorového prívesu

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
27 262,33 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
16000000-5 - Maszyny rolnicze
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

5. časť - Obstaranie ťahaného postrekovača

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
122 900,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
16000000-5 - Maszyny rolnicze
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

6. časť - Obstaranie pluhu

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
39 852,33 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
16000000-5 - Maszyny rolnicze
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

7. časť - Obstaranie plečky

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
38 866,67 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
16000000-5 - Maszyny rolnicze
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

8. časť - Obstaranie sejačky

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
65 900,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
16000000-5 - Maszyny rolnicze
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy