Status: Trwająca

Czas serwera: 25.07.2024 11:38

Karta zamówienia #2_2023
Místní komunikace „Ke Kostelu“_Valtrovice

Informacje

ID zamówienia
50197
Nazwa zamówienia
Místní komunikace „Ke Kostelu“_Valtrovice
Numer zamówienia
2_2023
Rodzaj procedury
Podlimitní režim
Tryb zamówienia publicznego
Zjednodušené podlimitní řízení
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Przedmiot zamówienia

Místní komunikace „Ke Kostelu“_Valtrovice

Specyfikacja warunków zamówienia

Místní komunikace „Ke Kostelu“_Valtrovice

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Lhůta pro podání nabídek
21.12.2023 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
21.12.2023 09:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
OPTIMAL Consulting s.r.o.
Adres
Podmolí 23
Podmolí
669 02, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Kateřina Kloudová
kloudova@optimalconsulting.cz
+420 727959082

Dokumenty