Status: Trwająca

Czas serwera: 21.05.2024 05:55

Karta zamówienia #ZG.270.1.5.2024
"Obsługa Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego"

Informacje

ID zamówienia
52641
Nazwa zamówienia
"Obsługa Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego"
Numer zamówienia
ZG.270.1.5.2024
Rodzaj procedury
Próg zamówień do 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Zamówienie do 130 000 zł
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
75251120-7 - Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
Uzupełniające CPV
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Pełna dokumentacja zamówienia znajduje się poniżej w zakładce "Dokumenty".

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert
16.02.2024 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
16.02.2024 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
PGL LP Nadleśnictwo Woziwoda
Adres
Woziwoda 3
Legbąd
89-504, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Agnieszka Nowakowska
agnieszka.nowakowska@torun.lasy.gov.pl
+48 523360919
Link do profilu zamawiającego
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/nadl_woziwoda/zamowienia_publiczne

Dokumenty