Status: Trwająca

Czas serwera: 18.06.2024 00:38

Karta zamówienia #RGK.ID.271.3.2024
"Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Równej w Glinicy Gmina Ciasna"

Wiadomości