Status: Trwająca

Czas serwera: 21.05.2024 05:56

Karta zamówienia #RGK.ID.271.3.2024
"Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Równej w Glinicy Gmina Ciasna"

Informacje

ID zamówienia
54532
Nazwa zamówienia
"Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Równej w Glinicy Gmina Ciasna"
Numer zamówienia
RGK.ID.271.3.2024
Numer ogłoszenia BZP
2024/BZP 00256551
Rodzaj procedury
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Uzupełniające CPV
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Zgodnie z SWZ

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

z VAT

Terminy

Termin składania i otwarcia ofert
10.04.2024 11:00:00
Planowane otwarcie ofert
10.04.2024 11:10:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Gmina Ciasna
Adres
Nowa 1a
Ciasna
42-793, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Michał Krych
m.krych@ciasna.pl
+48 343572770
Link do profilu zamawiającego
https://bip.ciasna.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi

Dokumenty