Status: Trwająca

Czas serwera: 18.06.2024 14:09

Karta zamówienia #VZMR/ZSPRA/II/2/2024
ZŠ A MŠ PRAŽSKÁ_ OPRAVA OPLOCENÍ A VÝMALBA PROSTOR MŠ SLOVENSKÁ

Informacje

ID zamówienia
56140
Nazwa zamówienia
ZŠ A MŠ PRAŽSKÁ_ OPRAVA OPLOCENÍ A VÝMALBA PROSTOR MŠ SLOVENSKÁ
Numer zamówienia
VZMR/ZSPRA/II/2/2024
Rodzaj procedury
VZMR
Tryb zamówienia publicznego
VZMR
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
253 512,00 Kč
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Przedmiot zamówienia

ZŠ A MŠ PRAŽSKÁ_ OPRAVA OPLOCENÍ A VÝMALBA PROSTOR MŠ SLOVENSKÁ

Specyfikacja warunków zamówienia

Jedná se o opravu omítek v zádveří včetně kompletní výmalby třídy, s oškrábáním, penetrací a 2x malba. Dále bourání plotové podezdívky včetně terénních úprav a provedení nového plotu s brankou.

UPOZORNĚNÍ PRO UCHAZEČE: Zadavatel upozorňuje zájemce o veřejnou zakázku, že popis stavebních prací, dodávek nebo služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, jsou popisem PŘEDPOKLÁDANÝM a zadavatel nezaručuje jeho úplnost, a proto je zájemce povinen vzít v úvahu všechny související podklady a informace a předvídat případné překážky a vyzvat zadavatele k doplnění případně chybějících položek potřebných pro celé, úplné a funkční dílo, které mají být zahrnuty v ceně.

Zakázka bude realizována v termínu od 01.07.2024 a bude předána objednateli nejpozději do 19.07.2024, místo plnění je uvedeno v ZD

Případná prohlídka místa plnění proběhne dle předchozí telefonické domluvy s p. Motlem tel: 731127780

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Lhůta pro podání nabídek
17.05.2024 09:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Základní škola a Mateřská škola, Znojmo, Pražská 98
Adres
Pražská 2808/98
Znojmo
66902, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Dagmar Dokulilová
dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
+420 733648194

Dokumenty