Status: Trwająca

Czas serwera: 14.06.2024 15:12

Karta zamówienia #BZP.271.15.2024
Dostawa 30 sztuk laptopów z oprogramowaniem

Informacje

ID zamówienia
56346
Nazwa zamówienia
Dostawa 30 sztuk laptopów z oprogramowaniem
Numer zamówienia
BZP.271.15.2024
Numer ogłoszenia BZP
2024/BZP 00328748
Rodzaj procedury
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Kwota przeznaczona do realizacji
94 779,86 PLN
Główny CPV
30213100-6 - Komputery przenośne
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

w załączeniu

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert
29.05.2024 10:30:00
Planowane otwarcie ofert
29.05.2024 11:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Gmina Piekary Śląskie
Adres
ul. Bytomska 84
Piekary Śląskie
41-940, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna

bzp@piekary.pl

Dokumenty