Status: Trwająca

Czas serwera: 14.06.2024 14:21

Karta zamówienia #CP 16/2024
Služby virtuálnej telefónnej ústredne, callcentra a ticketovacieho systému, Služby siete LAN, s vybudovaním a prevádzkou infraštruktúry, sieťová bezpečnosť

Informacje

ID zamówienia
56394
Nazwa zamówienia
Služby virtuálnej telefónnej ústredne, callcentra a ticketovacieho systému, Služby siete LAN, s vybudovaním a prevádzkou infraštruktúry, sieťová bezpečnosť
Numer zamówienia
CP 16/2024
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
325 000,00 EUR
Główny CPV
64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne
Uzupełniające CPV
32424000-1 - Infrastruktura sieciowa
32422000-7 - Elementy składowe sieci
32429000-6 - Sprzęt sieci telefonicznej
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je:
A. Poskytovanie služby telefónnej ústredne vo forme virtuálnej telefónnej ústredne so službami callcentra, ticketovacím systémom a požadovanými komunikačnými rozhraniami, na báze technológie VoIP s AI funkciami.
Dodávka potrebnej sieťovej, technickej a softvérovej infraštruktúry, montáž, inštalácia, konfigurácia, prevádzka a správa infraštruktúry. Doprava a zaškolenie. Udržiavanie aktuálnej dokumentácie.
B. Správa, prevádzka, vybudovanie a služby LAN siete, firewall. Dodávka potrebnej sieťovej a technickej infraštruktúry, montáž, inštalácia, konfigurácia, prevádzka a správa infraštruktúry. Udržiavanie aktuálnej dokumentácie. Doprava a zaškolenie.
Predmet zákazky je ďalej bližšie špecifikovaný v prílohe č. 1_Opis predmetu zákazky

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
29.05.2024 08:00:00
Planowane otwarcie ofert
29.05.2024 08:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adres
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Alena Morvayová
morvayova.alena@dpb.sk
+421 259501484

Dokumenty