Status: Trwająca

Czas serwera: 14.06.2024 14:47

Karta zamówienia #SITB-OO3-2023/001420-003
„Žiadosť o zabezpečenie obstarávania na služby a prevádzkovania vyhradeného technického zariadenia elektrického s certifikovanou energetickou spoločnosťou“

Informacje

ID zamówienia
56396
Nazwa zamówienia
„Žiadosť o zabezpečenie obstarávania na služby a prevádzkovania vyhradeného technického zariadenia elektrického s certifikovanou energetickou spoločnosťou“
Numer zamówienia
SITB-OO3-2023/001420-003
Rodzaj procedury
Prieskum trhu
Tryb zamówienia publicznego
Prieskum trhu
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
50532400-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznego sprzętu przesyłowego
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Servis a údržba trafostanice _ SITNO

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie
23.05.2024 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adres
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Jana Gállová
jana.gallova@minv.sk
+421 961044603

Dokumenty