Status: Trwająca

Czas serwera: 24.07.2024 05:05

Karta zamówienia #SVO-RVO2-2024/000689
Akumulátory 2_2024

Informacje

ID zamówienia
56948
Nazwa zamówienia
Akumulátory 2_2024
Numer zamówienia
SVO-RVO2-2024/000689
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
17 462,39 EUR
Główny CPV
31431000-6 - Akumulatory ołowiowo-kwasowe
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Dodávka akumulátorov vrátane služieb spojených s ich dodávkou. Bližšie informácie sú uvedené v Prílohe č. 1.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Zielone zamówienie

Tak

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
28.06.2024 08:30:00
Planowane otwarcie ofert
28.06.2024 09:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adres
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Leokádia Mazureková
leokadia.mazurekova@minv.sk
+421 961044310

Dokumenty