Status: Trwająca

Czas serwera: 22.07.2024 04:25

Karta zamówienia #11650/2020-052
Obnova Krajskej knižnice Ľ. Štúra 2, Obstaranie interiérového zariadenia Výzva č. 48

To zamówienie jest częścią DSZ #11650/2020 Dodanie nábytku

Informacje

ID zamówienia
56959
Nazwa zamówienia
Obnova Krajskej knižnice Ľ. Štúra 2, Obstaranie interiérového zariadenia Výzva č. 48
Numer zamówienia
11650/2020-052
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
11 058,00 EUR
Główny CPV
39100000-3 - Meble
Uzupełniające CPV
39130000-2 - Meble biurowe
39120000-9 - Stoły, kredensy, biurka i biblioteczki
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Tak
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom tejto zákazky je dodanie tovaru, interiérového zariadenia – nábytku vyrobeného na mieru regálovú konštrukciu s podlažím podľa opisu predmetu zákazky, v rámci projektu „Obnova Krajskej knižnice Ľ. Štúra 2, Obstaranie interiérového zariadenia“. Súčasťou dodania sú aj súvisiace služby ako doprava na miesto plnenia, vynesenie a vyloženie tovaru na konkrétne miesto, montáž, likvidácia a odvoz odpadu.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 3 týchto SP – Opis predmetu zákazky, v prílohe č. 4 – Cenová kalkulácia a v prílohe č. 6 – Technická špecifikácia ponúkaného tovaru .

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
28.06.2024 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
28.06.2024 09:30:00

Zamówienia scentralizowane

Nazwa zamawiającego
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra
Adres
Štúrova 5
Zvolen
960 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Dominika Cvečková
dominika.cveckova@bbsk.sk
+421 0948292782

Dokumenty