Status: Trwająca

Czas serwera: 23.04.2024 20:05

Karta DSZ #11650/2020
Dodanie nábytku

Informacje

ID zamówienia
7064
Nazwa zamówienia
Dodanie nábytku
Numer zamówienia
11650/2020
Numer ogłoszenia BZP
12761 - MUT
Numer ogłoszenia EU
2020/S 067-158990
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
4 200 000,00 EUR
Główny CPV
39100000-3 - Meble
Uzupełniające CPV
39110000-6 - Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części
39120000-9 - Stoły, kredensy, biurka i biblioteczki
39130000-2 - Meble biurowe
39140000-5 - Meble domowe
39143110-0 - Łóżka i kanapy oraz specjalne meble tapicerowane
39150000-8 - Różne meble i wyposażenie
39160000-1 - Meble szkolne
39170000-4 - Meble sklepowe
39180000-7 - Meble laboratoryjne
39190000-0 - Tapety papierowe i inne okładziny ścienne
Centralizowane wprowadzanie
Tak
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, ktorým je interiérové vybavenie - nábytky a s tým súvisiace služby. Jedná sa o nábytok, ktorý bude umiestnený predovšetkým v kancelárskych priestoroch, v priestoroch škôl (triedy, kabinety, školské jedálne), školských internátov, kultúrnych zariadení (knižnice, divadlá) a sociálnych zariadení (domovy dôchodcov a domovy sociálnych služieb) a iné.

Predmetom zákazky je vytvorenie DNS na kúpu a dodanie tovaru, ktorý je bežne dostupný na trhu a ktorý je zaradený podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny XXX00000-Y - 391 - Nábytok uvedenej v Spoločnom slovníku obstarávania (CPV).

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
04.05.2020 10:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí
31.12.2025 23:59:59

Zamówienia scentralizowane

Nazwa zamawiającego
Banskobystrický samosprávny kraj
Adres
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Monika Debnárová
monika.debnarova@bbsk.sk
+421 484325133

Dokumenty

Oferty