Status: Anulowana

Czas serwera: 04.06.2023 18:14

Karta zamówienia #DNS 1/2019-010
Nákup náhradných dielov pre autobusy mestskej hromadnej dopravy_A07_2020

Informacje

ID zamówienia
6398
Nazwa zamówienia
Nákup náhradných dielov pre autobusy mestskej hromadnej dopravy_A07_2020
Numer zamówienia
DNS 1/2019-010
Numer ogłoszenia BZP
27505-MUT
Numer ogłoszenia EU
2019/S 200-487202
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
79 280,00 EUR
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky sú náhradné diely pre autobusy v zmysle v prílohe č.1.

Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
24.02.2020 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
24.02.2020 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adres
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Kristína Juhaszová
juhaszova.kristina@dpb.sk
+421 259501428

Dokumenty

Prevodovka ZF Ecolife 6AP 1700B

Status
Anulowana
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
30 200,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Prevodovka ZF Ecomat 4 6HP 604C

Status
Anulowana
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
49 080,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy