Status: Trwająca

Czas serwera: 03.03.2024 16:17

Karta zamówienia #2435/2017
Realizačná projektová dokumentácia objektu Mestskej plavárne v Žiari nad Hronom

Informacje

ID zamówienia
65
Nazwa zamówienia
Realizačná projektová dokumentácia objektu Mestskej plavárne v Žiari nad Hronom
Numer zamówienia
2435/2017
Numer ogłoszenia BZP
04448-MSS
Numer ogłoszenia EU
126268-2017
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
51 000,00 EUR
Główny CPV
71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK032 - Banskobystrický kraj
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom verejného obstarávania je realizácia diela s názvom „Realizačná projektová dokumentácia objektu Mestskej plavárne v Žiari nad Hronom.“ Výsledkom verejného obstarávania bude výber projektovej organizácie pre zabezpečenie predprojektových prác - geodetického zmerania, vypracovanie realizačného projektu a vykonávanie autorského dozoru investičnej akcie zameranej na rekonštrukciu a modernizáciu krytej plavárne v Žiari nad Hronom.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Ponuka
09.05.2017 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Mesto Žiar nad Hronom
Adres
Ul. Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Martina Klacek
martina.klacek@ziar.sk
+421 903592513

Dokumenty