Status: Zakończona

Czas serwera: 04.06.2023 10:03

Karta zamówienia #2103/2019-027
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na ŠS Čermošná pre rok 2020 – výzva č. 1/3271/DNS/2020

Informacje

ID zamówienia
6543
Nazwa zamówienia
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na ŠS Čermošná pre rok 2020 – výzva č. 1/3271/DNS/2020
Numer zamówienia
2103/2019-027
Numer ogłoszenia BZP
03944-MUS
Numer ogłoszenia EU
2019/S 028-062646
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
15 980,34 EUR
Główny CPV
77200000-2 - Usługi leśnictwa
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Lesnícke činnosti na ŠS Čermošná

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
23.02.2020 23:59:59

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adres
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Petra Hudecová
petra.hudecova@lesy.sk
+421 905444029

Dokumenty