Status: Zakończona

Czas serwera: 04.06.2023 19:00

Karta zamówienia #DNS 1/2019-017
Nákup náhradných dielov pre autobusy mestskej hromadnej dopravy A010

Informacje

ID zamówienia
6722
Nazwa zamówienia
Nákup náhradných dielov pre autobusy mestskej hromadnej dopravy A010
Numer zamówienia
DNS 1/2019-017
Numer ogłoszenia BZP
27508-MUT
Numer ogłoszenia EU
2019/S200-487195
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
45 300,00 EUR
Główny CPV
34300000-0 - Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predemtom zákazky je dodanie náhradných dielov v zmysle technickej špecifikácie.

Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
12.03.2020 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
12.03.2020 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adres
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Kristína Juhaszová
juhaszova.kristina@dpb.sk
+421 259501428

Dokumenty

Prevodovka ZF Ecolife 6AP 1700B

Status
Zakończona
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
45 300,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34300000-0 - Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy