Status: Trwająca

Czas serwera: 22.02.2024 12:54

Karta DSZ #DNS/03/2020
Lesné semenárstvo 2020-2023

Informacje

ID zamówienia
6938
Nazwa zamówienia
Lesné semenárstvo 2020-2023
Numer zamówienia
DNS/03/2020
Numer ogłoszenia BZP
11921 - MUS
Numer ogłoszenia EU
2020/S 058-138921
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia
2 750 000,00 EUR
Główny CPV
77200000-2 - Usługi leśnictwa
Uzupełniające CPV
77230000-1 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému (DNS) pre lesnícke služby v lesnom semenárstve realizované na OZ Semenoles, Liptovský Hrádok, Stredisko Lúštiareň a v zdrojoch uznaných pre zber LRM v zmysle zákona č. 138/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov určených objednávateľom. V prípade, že získavané osivo nie je určené na lesnícke účely, môže sa služba realizovať aj v neuznaných zdrojoch určených objednávateľom. Pôjde o súbor prác súvisiacich so získavaním semennej suroviny a semien a s ďalšou manipuláciou so spracovaným osivom v rámci predsejbovej prípravy.

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
20.04.2020 12:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
20.04.2020 12:30:00
Zriadené DNS - Lehota na predkladanie žiadostí
31.12.2023 00:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adres
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Petra Hudecová
petra.hudecova@lesy.sk
+421 905444029
Link do profilu zamawiającego
http://www.lesy.sk

Dokumenty

Oferty