Status: Trwająca

Czas serwera: 27.09.2020 08:08

Karta zamówienia #DNS/03/2020-007
Lesné semenárstvo 2020-2023 - výzva č. 7

To zamówienie jest częścią DSZ #DNS/03/2020 Lesné semenárstvo 2020-2023

Informacje

ID zamówienia
8856
Nazwa zamówienia
Lesné semenárstvo 2020-2023 - výzva č. 7
Numer zamówienia
DNS/03/2020-007
Numer ogłoszenia BZP
11921 – MUS
Numer ogłoszenia EU
2020/ S 058-138921
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
15 400,00 EUR
Główny CPV
77200000-2 - Usługi leśnictwa
Uzupełniające CPV
77230000-1 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Predmetom zákazky sú lesnícke služby v lesnom semenárstve realizované na OZ Semenoles Liptovský Hrádok, Stredisko Lúštiareň a v zdrojoch uznaných pre zber LRM v zmysle zákona č. 138/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov určených objednávateľom. V prípade, že získavané osivo nie je určené na lesnícke účely, môže sa služba realizovať aj v neuznaných zdrojoch určených objednávateľom.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
28.09.2020 09:00:00 (Online otwarcie ofert)
Planowane otwarcie ofert
28.09.2020 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adres
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Petra Hudecová
petra.hudecova@lesy.sk
+421 905444029

Dokumenty