Status: Trwająca

Czas serwera: 25.02.2024 10:03

Karta zamówienia #4856/2017
Rekonštrukcia a modernizácia MŠ Okružná ul. Levice

Informacje

ID zamówienia
71
Nazwa zamówienia
Rekonštrukcia a modernizácia MŠ Okružná ul. Levice
Numer zamówienia
4856/2017
Numer ogłoszenia BZP
4928-WYP
Rodzaj procedury
Podlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
303 630,00 EUR
Główny CPV
45214100-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych
Uzupełniające CPV
45442100-8 - Roboty malarskie
45410000-4 - Tynkowanie
50720000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania
45443000-4 - Roboty elewacyjne
45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45431000-7 - Kładzenie płytek
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
45212600-2 - Roboty budowlane w zakresie pawilonów
45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45261420-4 - Uszczelnianie dachu
45261910-6 - Naprawa dachów
45262300-4 - Betonowanie
45262520-2 - Roboty murowe
45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK0232 - Okres Levice
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia materskej školy na Ul. Okružnej č. 23 v Leviciach, predovšetkým statické zabezpečenie pavilónu A, opravy vnútorných omietok, náterov a malieb, opravy podlahových konštrukcií, výmena exteriérových a interiérových výplní otvorov, zateplenie a nové omietky obvodových konštrukcií, hydroizolácie a tepelné izolácie strechy, výmena klampiarskych konštrukcií, výmena povlakových podláh, vnútorných obkladov, vnútorné dispozičné úpravy sociálnych priestorov vrátane výmeny zdravotechnických zariadení.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Ostatné / Kritéria
10.05.2017 14:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Mesto Levice
Adres
Nám. hrdinov 1
Levice
934 32, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Božena Krajčovicová
ovp@levice.sk
+421 366350250

Dokumenty