Status: Trwająca

Czas serwera: 29.09.2020 09:37

Karta DSZ #058/DNS/OVO/04/20Ja
Osobné ochranné pracovné pomôcky potrebné v súvislosti s ochorením COVID-19

Informacje

ID zamówienia
7198
Nazwa zamówienia
Osobné ochranné pracovné pomôcky potrebné v súvislosti s ochorením COVID-19
Numer zamówienia
058/DNS/OVO/04/20Ja
Numer ogłoszenia BZP
15767-MUT, VVO č. 88/2020
Numer ogłoszenia EU
2020/S 081-190495
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
871 420,00 EUR
Główny CPV
33140000-3 - Materiały medyczne
Uzupełniające CPV
33199000-1 - Odzież medyczna
35113410-6 - Odzież ochrony biologicznej i chemicznej
18140000-2 - Dodatki do odzieży roboczej
39518000-6 - Bielizna szpitalna
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Predmetom zákazky je vytvorenie dynamického nákupného systému na nákup osobných ochranných pracovných pomôcok potrebných k ochrane pacientov a zamestnancov predovšetkým v súvislosti so zvýšenou spotrebou v dôsledku ochorenia COVID-19.
Rozsah verejného obstarávania – hlavný kód CPV:
33140000-3 Zdravotnícky spotrebný materiál
33199000-1 Lekárske odevy
35113410-6 Odevy na biologickú alebo chemickú ochranu
18140000-2 Doplnky pracovných odevov
39518000-6 Nemocničná bielizeň
Konkrétny rozsah predmetu zákazky ako aj jeho podrobná špecifikácia, bude súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
25.05.2020 10:00:00
Zriadené DNS - Lehota na predkladanie žiadostí
16.09.2020 23:59:59

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzitná nemocnica Martin
Adres
Kollárova 2
Martin
03659, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Anna Javorová
javorova@unm.sk
+421 434203346

Dokumenty

Oferty