Status: Zakończona

Czas serwera: 04.06.2023 19:01

Karta zamówienia #2103/2019-035
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na ŠS Kraje pre rok 2020 – výzva č. 1/3270/DNS/2020

Informacje

ID zamówienia
7310
Nazwa zamówienia
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na ŠS Kraje pre rok 2020 – výzva č. 1/3270/DNS/2020
Numer zamówienia
2103/2019-035
Numer ogłoszenia BZP
03944-MUS
Numer ogłoszenia EU
2019/S 028-062646
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
2 976,20 EUR
Główny CPV
77200000-2 - Usługi leśnictwa
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na ŠS Kraje

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
11.05.2020 09:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adres
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Petra Hudecová
petra.hudecova@lesy.sk
+421 905444029

Dokumenty