Status: Trwająca

Czas serwera: 03.03.2024 17:49

Karta zamówienia #NL DNS 3/2019-8
Nákup náhradných dielov pre trolejbusy - Uhlíkové šmyky na zberače trolejbusov_T08

Informacje

ID zamówienia
7350
Nazwa zamówienia
Nákup náhradných dielov pre trolejbusy - Uhlíkové šmyky na zberače trolejbusov_T08
Numer zamówienia
NL DNS 3/2019-8
Numer ogłoszenia BZP
27505 - MUT
Numer ogłoszenia EU
2019/S 200-487202
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
16 000,00 EUR
Główny CPV
34300000-0 - Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodanie náhradných dielov na typy trolejbusov: Uhlíkové šmyky na zberače trolejbusov.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
15.05.2020 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
15.05.2020 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adres
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Kristína Galovičová
galovicova.kristina@dpb.sk
+421 259501260

Dokumenty