Status: Trwająca

Czas serwera: 23.04.2024 19:35

Karta DSZ #NL DNS 3/2019
Nákup náhradných dielov pre trolejbusy

Informacje

ID zamówienia
5217
Nazwa zamówienia
Nákup náhradných dielov pre trolejbusy
Numer zamówienia
NL DNS 3/2019
Numer ogłoszenia BZP
27505 - MUT
Numer ogłoszenia EU
2019/S 200-487202
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
2 400 000,00 EUR
Główny CPV
34300000-0 - Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich
Uzupełniające CPV
34900000-6 - Różny sprzęt transportowy i części zapasowe
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
34600000-3 - Lokomotywy kolejowe i tramwajowe oraz tabor kolejowy i podobne elementy
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákaziek zadávaných v DNS je najmä dodávka vybraného sortimentu náhradných dielov na nasledovné typy
vozidiel v portfóliu obstarávateľskej organizácie:
Trolejbusy 31Tr,
Trolejbusy 30TrDG,
Trolejbusy 30Tr,
Trolejbusy 25Tr,
Trolejbusy 15Tr,
Trolejbusy 14Tr
, ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktoré sú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny 343 (Časti a
príslušenstvo vozidiel a ich motorov), 346 (Železničné a električkové lokomotívy a vozňový park a súvisiace časti) a
skupiny 349 (Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely) uvedenej v Spoločnom slovníku obstarávania (CPV). Bližšie
informácie o povahe predpokladaných nákupov sú uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov.

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
14.11.2019 09:00:00
Termín trvania vytvorného a zriadeného DNS/Obdobie na priebežné zaradenie do zriadeného DNS
16.10.2023 23:59:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adres
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Kristína Galovičová
galovicova.kristina@dpb.sk
+421 259501260

Dokumenty

Oferty