Status: Zakończona

Czas serwera: 29.09.2020 08:21

Karta zamówienia #ID 1372
Príprava, dovoz a výdaj stravy pre SOŠ Tisovec

Informacje

ID zamówienia
7873
Nazwa zamówienia
Príprava, dovoz a výdaj stravy pre SOŠ Tisovec
Numer zamówienia
ID 1372
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej
Szacunkowa wartość zamówienia
199 988,50 EUR
Główny CPV
55524000-9 - Usługi dostarczania posiłków do szkół
Uzupełniające CPV
55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków
55521200-0 - Usługi dowożenia posiłków
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Predmetom zákazky je zabezpečenie prípravy, dovozu a výdaja stravy (raňajky, obedy ,večere) pre žiakov SOŠ Tisovec, žiakov školského internátu pri SOŠ Tisovec a zamestnancov SOŠ Tisovec. Prípravu, dovoz a výdaj stravy je potrebné zabezpečovať DENNE, okrem víkendov, sviatkov a školských prázdnin.
Hodnota stravnej jednotky (SJ) musí byť maximálne vo výške 6,10 € na celý deň, t.j. spolu raňajky, obed, večera. Hodnota stravnej jednotky zahŕňa náklady na suroviny a náklady na prípravu, dovoz a výdaj stravy.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
14.07.2020 09:00:00 (Online otwarcie ofert)
Planowane otwarcie ofert
14.07.2020 09:15:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Stredná odborná škola (Tisovec)
Adres
Jesenského 903
Tisovec
980 61, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Jana Vašičková
jana.vasickova@bbsk.sk
+421 484325647

Dokumenty