Status: Zakończona

Czas serwera: 29.09.2020 10:31

Karta zamówienia #14/2020
„Vybudování chodníku podél silnice I/11 - Rýmařovská Bruntál“ – ISPROFOND 5817510196

Informacje

ID zamówienia
7888
Nazwa zamówienia
„Vybudování chodníku podél silnice I/11 - Rýmařovská Bruntál“ – ISPROFOND 5817510196
Numer zamówienia
14/2020
Rodzaj procedury
VZMR
Tryb zamówienia publicznego
VZMR
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
1 079 281,00 Kč
Główny CPV
45233160-8 - Ścieżki i inne nawierzchnie metalizowane
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Przedmiot zamówienia

„Vybudování chodníku podél silnice I/11 - Rýmařovská Bruntál“ – ISPROFOND 5817510196

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v realizaci stavby s názvem: „Vybudování chodníku podél silnice I/11 - Rýmařovská Bruntál“ – ISPROFOND 5817510196 podle předané projektové dokumentace z října 2017 pod názvem „Chodník Rýmařovská“ (SO 101A,B) a září 2019 pod názvem „Doplnění místa pro přecházení na sjezdu z ulice Rýmařovská v Bruntále“ (SO 102), zpracované projektantem Ing. Janem Hvoreckým, autorizovaným inženýrem ČKAIT v oboru: Dopravní stavby č.a.: 1104104.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Lhůta pro podání nabídek
14.07.2020 09:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Město Bruntál
Adres
Nádražní 20
Bruntál
792 01, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Ing. Lucie Wágnerová
lucie.wagnerova@mubruntal.cz
+420 554706120
Link do profilu zamawiającego
https://profily.proebiz.com/profile/00295892

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.