Status: Trwająca

Czas serwera: 03.12.2023 22:22

Karta DSZ #DNS 2/2020
Asfaltovanie cestných komunikácií v správe mesta Nitra a s tým súvisiace bežné práce

Informacje

ID zamówienia
7898
Nazwa zamówienia
Asfaltovanie cestných komunikácií v správe mesta Nitra a s tým súvisiace bežné práce
Numer zamówienia
DNS 2/2020
Numer ogłoszenia BZP
23714 - MUP
Numer ogłoszenia EU
2020/S 127-309529
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Szacunkowa wartość zamówienia
8 032 000,00 EUR
Główny CPV
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákaziek vyhlasovaných v zriadenom DNS budú stavebné práce na jednoduchú rekonštrukciu a/alebo výstavbu nových miestnych komunikácií na území mesta Nitra. Stavebné práce budú pozostávať napríklad z odstránenia starých vrstiev frézovaním a búraním, vyrovnania povrchu, úpravy poklopov a vpustí, rozprestretia hmôt, aplikácie spojovacieho postreku, z položenia asfaltových vrstiev, odstránenia podložia, položenia základových vrstiev, osadzovania obrubníkov, odvodnenia.

Konkrétny rozsah predmetu zákazky, podrobná špecifikácia, konkrétne miesta uskutočnenia predmetu zákazky, ako aj ostatné doplňujúce informácie budú súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému Josephine.

Komentarz

Verejný obstarávateľ zriaďuje dynamický nákupný systém (ďalej len "DNS") s cieľom vyhlasovať v ňom zákazky na jednoduchú rekonštrukciu a asfaltovanie komunikácií v správe mesta Nitra, preto vyzýva seriózne hospodárske subjekty pôsobiace na relevantnom trhu, aby sa do predmetného DNS kvalifikovali.

DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek na uskutočnenie stavebných prác v podmienkach verejného obstarávateľa bežne a všeobecne dostupných na trhu, konkrétne asfaltovanie a bežná údržba cestných komunikácií v správe mesta Nitra a s tým súvisiacich prác. Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ.

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
03.08.2020 10:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
03.08.2020 10:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí po zriadení DNS
04.08.2023 00:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Mesto Nitra
Adres
Štefánikova 60
Nitra
950 06, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Marcela Turčanová
turcanova@apuen.sk
+421 908225248

Dokumenty

Oferty