Status: Zakończona

Czas serwera: 29.09.2020 10:49

Karta zamówienia #ŠA/2020/07
Dodávky diagnostických souprav pro stanovení natriuretického peptidu typu B (BNP) na analyzátoru UniCel DxI 800

Informacje

ID zamówienia
7907
Nazwa zamówienia
Dodávky diagnostických souprav pro stanovení natriuretického peptidu typu B (BNP) na analyzátoru UniCel DxI 800
Numer zamówienia
ŠA/2020/07
Rodzaj procedury
VZMR
Tryb zamówienia publicznego
VZMR
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej
Szacunkowa wartość zamówienia
1 270 000,00 Kč
Główny CPV
33694000-1 - Czynniki diagnostyczne
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Przedmiot zamówienia

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky diagnostických souprav pro stanovení natriuretického peptidu typu B (BNP) na analyzátoru UniCel DxI 800.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Veřejná zakázka se vypisuje na období 12 měsíců.
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky diagnostických souprav pro stanovení natriuretického peptidu typu B (BNP) na analyzátoru UniCel DxI 800.
Předpokládaný počet provedených vyšetření za rok: 2 800

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Lhůta pro podání nabídek
20.07.2020 09:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Adres
Strážovská 1247/22
Kyjov
697 01, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Ing. Eva Šafářová
safarova.eva@nemkyj.cz
+420 606777662
Link do profilu zamawiającego
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_218.html

Dokumenty