Status: Zakończona

Czas serwera: 09.12.2023 18:40

Karta zamówienia #1802/2020-002
Výzva č. 2 - „Nákup elektriny na roky 2021-2022“

To zamówienie jest częścią DSZ #1802/2020 Elektrická energia 2021-2024

Informacje

ID zamówienia
8184
Nazwa zamówienia
Výzva č. 2 - „Nákup elektriny na roky 2021-2022“
Numer zamówienia
1802/2020-002
Numer ogłoszenia BZP
21675 - MUT
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
437 153,08 EUR
Główny CPV
09310000-5 - Elektryczność
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je kúpa elektrickej energie v množstve 2624 MWh (za oba roky spolu), miesto dodania: odberné miesta podľa opisu predmetu zákazky (všetky na území mesta Žiar nad Hronom). Podrobnosti sú uvedené v opise predmetu zákazky.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
07.08.2020 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
07.08.2020 10:05:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Mesto Žiar nad Hronom
Adres
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Martina Klacek
martina.klacek@ziar.sk
+421 903592513

Dokumenty