Status: Trwająca

Czas serwera: 26.09.2023 14:16

Karta DSZ #1802/2020
Elektrická energia 2021-2024

Informacje

ID zamówienia
7391
Nazwa zamówienia
Elektrická energia 2021-2024
Numer zamówienia
1802/2020
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
900 000,00 EUR
Główny CPV
09310000-5 - Elektryczność
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je kúpa elektrickej energie pre potreby mesta Žiar nad Hronom. Elektrická energia, s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie, prenosu a súvisiacich služieb pre Mesto Žiar nad Hronom, ostatné organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom (odberné miesta budú konkrétne špecifikované pri vyhlasovaní konkrétnych zákazkách). Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsah ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
06.07.2020 00:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
07.07.2020 00:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Mesto Žiar nad Hronom
Adres
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Martina Klacek
martina.klacek@ziar.sk
+421 903592513

Dokumenty

Oferty