Status: Zakończona

Czas serwera: 04.06.2023 10:23

Karta zamówienia #5/3266/DNS/2020
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na ŠS Oravská Priehrada pre rok 2020 – výzva č. 5/3266/DNS/2020

Informacje

ID zamówienia
8200
Nazwa zamówienia
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na ŠS Oravská Priehrada pre rok 2020 – výzva č. 5/3266/DNS/2020
Numer zamówienia
5/3266/DNS/2020
Numer ogłoszenia BZP
03944-MUS
Numer ogłoszenia EU
2019/S 028-062646
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
26 765,64 EUR
Główny CPV
77200000-2 - Usługi leśnictwa
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na ŠS Oravská Priehrada

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
07.08.2020 09:00:00 (Online otwarcie ofert)

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adres
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Petra Hudecová
petra.hudecova@lesy.sk
+421 905444029

Dokumenty