Status: Anulowana

Czas serwera: 24.10.2020 08:21

Karta zamówienia #DNS 1/2020-001
Koľaje, koľajové výhybky, výmeny, križovatky, vyhybkové systémy_K01-2020

Informacje

ID zamówienia
8673
Nazwa zamówienia
Koľaje, koľajové výhybky, výmeny, križovatky, vyhybkové systémy_K01-2020
Numer zamówienia
DNS 1/2020-001
Numer ogłoszenia BZP
21778 -MUT
Numer ogłoszenia EU
2020/S 110-268074
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
10 654,40 EUR
Główny CPV
34946220-8 - Iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodanie koľají, koľajových výhybiek, výmen, križovatiek a výhybkových systémov v zmysle priloženej špecifikácie.

Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
21.09.2020 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
21.09.2020 09:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adres
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Kristína Juhaszová
juhaszova.kristina@dpb.sk
+421 259501428

Dokumenty

Podkladnice R4 DK 4-0019-10

Status
Anulowana
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
7 654,40 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34946220-8 - Iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Zvierka ŽS4 DK4-309-93

Status
Anulowana
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
3 000,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34946220-8 - Iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy