Status: Zakończona

Czas serwera: 04.06.2023 18:25

Karta zamówienia #DNS 1/2019-026
Nákup náhradných dielov pre autobusy mestskej hromadnej dopravy-A019 motor Tector

Informacje

ID zamówienia
8785
Nazwa zamówienia
Nákup náhradných dielov pre autobusy mestskej hromadnej dopravy-A019 motor Tector
Numer zamówienia
DNS 1/2019-026
Numer ogłoszenia BZP
27505 -MUT
Numer ogłoszenia EU
2019/S 200-487202
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
10 706,00 EUR
Główny CPV
34300000-0 - Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodanie náhradných dielov na autobusy v zmysle priloženej špecifikácie.

Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
21.09.2020 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
21.09.2020 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adres
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Kristína Juhaszová
juhaszova.kristina@dpb.sk
+421 259501428

Dokumenty

kompletný motor – tector E6 - 5801951145 typ m. F4AFE612F*C008

Status
Zakończona
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
10 706,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy