Status: Trwająca

Czas serwera: 03.03.2024 16:37

Karta zamówienia #5819/20417
Výmena výplňových konštrukcií

Informacje

ID zamówienia
88
Nazwa zamówienia
Výmena výplňových konštrukcií
Numer zamówienia
5819/20417
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Szacunkowa wartość zamówienia
66 145,51 EUR
Główny CPV
45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK0232 - Okres Levice
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmet zákazky Výmena výplňových konštrukcií je rozdelený na časti:
1. časť predmetu zákazky: Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Levice
2. časť predmetu zákazky: Ostatné objekty vo vlastníctve mesta

Cena

z VAT

Terminy

Ponuka
30.05.2017 13:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Mesto Levice
Adres
Nám. hrdinov 1
Levice
934 32, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Božena Krajčovicová
ovp@levice.sk
+421 366350250

Dokumenty

1. časť predmetu zákazky: Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Levice

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
41 262,80 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
-
Wynik zamówienia publicznego
-

2. časť predmetu zákazky: Ostatné objekty vo vlastníctve mesta

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
24 882,71 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
-
Wynik zamówienia publicznego
-