Status: Trwająca

Czas serwera: 29.05.2023 14:57

Karta zamówienia #NL DNS 3/2019-17
Nákup náhradných dielov pre trolejbusy - Rôzne náhradné diely - trolejbusy T17

Informacje

ID zamówienia
9045
Nazwa zamówienia
Nákup náhradných dielov pre trolejbusy - Rôzne náhradné diely - trolejbusy T17
Numer zamówienia
NL DNS 3/2019-17
Numer ogłoszenia BZP
27505 - MUT
Numer ogłoszenia EU
2019/S 200-487202
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
17 200,00 EUR
Główny CPV
34300000-0 - Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
12.10.2020 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
12.10.2020 11:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adres
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Kristína Latáková
latakova.kristina@dpb.sk
+421 259501260

Dokumenty