Status: Trwająca

Czas serwera: 28.11.2020 08:29

Karta DSZ #009679/2020-MIB-73
Zabezpečenie licencií, podpory a zariadení pre prevádzku systému ochrany sieťovej infraštruktúry MZVEZ SR

Wiadomości