Status: Zakończona

Czas serwera: 05.12.2020 01:13

Karta zamówienia #DNS-3-007
Dodávka dezinfekcie na ruky Výzva č. 7 (dezinfekčný gél na pokožku)

To zamówienie jest częścią DSZ #DNS-3 Dodanie ochranných pomôcok

Informacje

ID zamówienia
9145
Nazwa zamówienia
Dodávka dezinfekcie na ruky Výzva č. 7 (dezinfekčný gél na pokožku)
Numer zamówienia
DNS-3-007
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
57 012,50 EUR
Główny CPV
33100000-1 - Urządzenia medyczne
Uzupełniające CPV
33741300-9 - Środek odkażający do rąk
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Predmetom zákazky (Výzvy) je dodávka dezinfekčného gélu na ruky (pokožku) s obsahom zvlhčujúcej zložky. Dezinfekčný gél musí byť biocídny, baktericídny a virucídny (ničí baktérie, vírusy a plesne) na báze alkoholu a etanolu a bez potreby použitia vody. Bez farbív, parfémov a parabénov. Obsah etanolu minimálne 70 %.

Verejný obstarávateľ požaduje dodať predmet zákazky na odberné miesta uvedené v Prílohe č. 3 Súťažných podkladov, a to za dodržania podmienok týkajúcich sa objemov balení a ich minimálnych množstiev.

Požadované balenia: 0,4 l a 1,5 l. Tolerancia objemu balení +- 50 %. Minimálne 50 % dezinfekcie na ruky bude dodané na jednotlivé odberné miesta v menšom type požadovaných balení (0,4 l). Menší typ balení dezinfekčných gélov bude dodaný na odberné miesta v prevedení s dávkovačom/pumpičkou/rozprašovačom.

Celkové množstvo predmetu zákazky: 4 561 litrov.

Podrobnosti sú uvedené v prílohe č. 2 - Návrh zmluvy a v prílohe č. 3 – Špecifikácia množstiev, balení a dodacích miest súťažných podkladov.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
15.10.2020 10:00:00 (Online otwarcie ofert)
Planowane otwarcie ofert
15.10.2020 11:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Banskobystrický samosprávny kraj
Adres
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Beáta Fulnečková
beata.fulneckova@bbsk.sk
+421 949014600

Dokumenty