Status: Zakończona

Czas serwera: 05.12.2020 08:33

Karta zamówienia #6360/2020/OVO-001.
Prípravné trhové konzultácie - Zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave v regiónoch Liptov a Orava

Wiadomości