Status: Trwająca

Czas serwera: 27.10.2020 02:20

Karta zamówienia #1/2020-026
Osobné ochranné pracovné pomôcky COVID-19

Informacje

ID zamówienia
9283
Nazwa zamówienia
Osobné ochranné pracovné pomôcky COVID-19
Kategoria DSZ
1/A Ochranný odev - overal proti biologickým rizikám pre všeobecné použitie
Numer zamówienia
1/2020-026
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
1 646 000,00 EUR
Główny CPV
33140000-3 - Materiały medyczne
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Jednorazový ochranný odev (kombinéza s kapucňou) poskytujúci ochranu CE kategórie III., Typ 5/6; ochranu voči biologickým rizikám. Zvýšená ochrana proti veľmi jemným časticiam a postriekaním nebezpečnými kvapalnými chemikáliami. Odev nezaťažujúci tepelne organizmus. Zabezpečujúci dýchanie pokožky a prenos vlhkosti smerom do vonkajšieho prostredia. Zips s prilepiteľnou záklopkou pre zvýšenú ochranu.
Odev musí obsahovať piktogramové značenie spĺňajúcich požiadaviek kvality, certifikácie a ošetrovania.
Materiál: netkaná antistatická tkanina
Minimálna životnosť výrobku: 36 mesiacov
Požadované veľkosti: M, L, XL, XXL
Výrobok v zhode s :
EN ISO 13982-1:2004 (typ 5:)
EN 13034:2005 (typ 6:)
EN 14126:2003 (typ 5-B, 6-B)
EN 1149-5:2008
EN 1073-2:2002, alebo ekvivalentnou normou.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
27.10.2020 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
27.10.2020 10:05:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Adres
Pražská 29
Bratislava
812 63, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Radka Poláková
radka.polakova@reserves.gov.sk
+421 257278315
Inne kontakty
Ing. Ondrej Kuruc, PhD.
ondrej.kuruc@health.gov.sk

Dokumenty