Status: Zakończona

Czas serwera: 19.01.2021 08:51

Karta zamówienia #1/2020-029
Osobné ochranné pracovné pomôcky COVID-19

Informacje

ID zamówienia
9286
Nazwa zamówienia
Osobné ochranné pracovné pomôcky COVID-19
Kategoria DSZ
10 Jednorázový plášť
Numer zamówienia
1/2020-029
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
188 000,00 EUR
Główny CPV
33140000-3 - Materiały medyczne
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

PE plášť môže ponúknuť efektné riešenie pre zaistenie jednorazového oblečenia.
Nie je určený na ochranu pred nebezpečnými látkami, chemikáliami, kontamináciou alebo infekčnými látkami. Odev je určený na jedno použitie.
Materiál potiahnutý PE filmom, nepriedušný, ochraňujúci osobu, bez obsahu Latexu
Hrúbka min. 0,20 mm
Minimálna životnosť výrobku: 36 mesiacov
Výrobok v zhode s :
EN STN EN ISO 13688:2013 Ochranné odevy - Všeobecné požiadavky OOP jednoduchej konštrukcie proti minimálnym rizikám, ktoré môžu byť včas a bezpečne užívateľom rozpoznané., alebo ekvivalentnou normou.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
27.10.2020 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
27.10.2020 10:15:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Adres
Pražská 29
Bratislava
812 63, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Radka Poláková
radka.polakova@reserves.gov.sk
+421 257278315
Inne kontakty
Ing. Ondrej Kuruc, PhD.
ondrej.kuruc@health.gov.sk

Dokumenty