Status: Trwająca

Czas serwera: 01.12.2020 09:55

Karta zamówienia #DNS 1/2019-032
Nákup náhradných dielov pre autobusy mestskej hromadnej dopravy A025

Informacje

ID zamówienia
9752
Nazwa zamówienia
Nákup náhradných dielov pre autobusy mestskej hromadnej dopravy A025
Numer zamówienia
DNS 1/2019-032
Numer ogłoszenia BZP
27505-MUT
Numer ogłoszenia EU
2019/S 200-487202
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
12 004,00 EUR
Główny CPV
34300000-0 - Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodanie náhradných dielov v zmysle danej špecifikácie.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
30.11.2020 08:00:00
Planowane otwarcie ofert
30.11.2020 09:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adres
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Kristína Juhaszová
juhaszova.kristina@dpb.sk
+421 259501428

Dokumenty